Meerwaarde > Ontwikkelaanpak

Java software ontwikkeling

Joorz heeft ervaring met verschillende ontwikkelmethodieken voor het realiseren van maatwerk software, zoals RUP en de Agile methodieken Scrum en XP. Op basis van deze ervaring heeft Joorz een voorkeur ontwikkeld voor een Agile aanpak van projecten die onder onze verantwoordelijkheid uitgevoerd worden.

In de visie van Joorz staat de klant centraal. Dit houdt in dat we het belang van de klant voorop stellen binnen onze projecten. Wij vinden dat de functionaliteit die we realiseren toegevoegde waarde moet hebben voor u. Een Agile aanpak sluit hier naadloos op aan.

Door het iteratieve karakter heeft u continue zicht op de voortgang en resultaten van het project. Dit biedt u de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen wat resulteert in een oplossing die meegroeit met uw bedrijfsbehoefte en inzichten. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door alleen de kaders vast te stellen en niet vooraf alle functionaliteit tot in detail contractueel vast te leggen. De ervaring leert namelijk dat door voortschrijdend inzicht gedurende het project de wensen en eisen bijgesteld worden.

Andere aspecten die in een Agile aanpak naar voren komen zijn een sterke teamgeest door de gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat, retrospectie is geborgd in het proces en eenvoudige hulpmiddelen om het proces te sturen, zoals de Daily Scrum en het Scrumboard.

Agile volgens Scrum

Scrum is een framework voor Agile managen van softwareontwikkeling. Je werkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden.