Meerwaarde > Architectuuraanpak

Architectuuraanpak

Joorz helpt u bij het in kaart brengen van uw architectuur. Wij kiezen voor een pragmatisch aanpak en maken architectuur toepasbaar binnen uw organisatie. Joorz heeft een stappenplan ontwikkeld om op gecontroleerde wijze uw architectuur in kaart te brengen. Wij kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren van dit stappenplan. Daarnaast is het mogelijk Joorz de regie te geven bij het uitvoeren van dit stappenplan.

Stappenplan

Het stappenplan omvat de volgende stappen:

Identificeren relevante pijnpunten

Identificeren van de relevante pijnpunten binnen uw organisatie en bepalen of architectuur u kan helpen bij het oplossen van deze punten. Op basis van hiervan bepalen we gezamenlijk welke delen van het IT landschap in kaart gebracht worden.

In kaart brengen huidige IT landschap

Aan de hand van de ge´dentificeerde pijnpunten bepalen we welke informatie relevant is om vast te leggen en waar deze informatie voor handen is. Vervolgens brengen we het IT landschap in kaart in een model op basis van relevante deelinformatie die vastgelegd is binnen de organisatie, zoals procesbeschrijvingen, organogrammen en systeemdocumentatie en individuele kennis van de medewerkers.

In onze architectuuraanpak maken we zo veel mogelijk gebruik van standaarden. Het vastleggen van de relevante informatie gebeurt via de TOGAF methodiek en het TOGAF architectuurraamwerk. De architectuur wordt vastgelegd in BiZZdesign Architect. Deze tool biedt krachtige mogelijkheden voor het vastleggen van het model en naderhand creëren van visualisaties van (delen van) het model.

CreŰren van visualisaties

Op basis van het model maken we visualisaties (diagrammen) van het IT landschap waarin de in kaart gebrachte informatie met elkaar in verband wordt gebracht voor een specifiek doel, bijvoorbeeld om de pijnpunten weer te geven. Met behulp van visualisaties laten we vervolgens de architectuur leven onder uw medewerkers. Daarnaast dienen de visualisaties als hulpmiddel in discussies en bij beleidsvorming.

Gewenste situatie in kaart brengen

Nadat het beeld van de huidige situatie in kaart is gebracht, kan ook een doorkijk gemaakt worden naar een toekomstig gewenste situatie. Dit kunt u doen voor een individueel project, maar ook voor uw IT landschap als geheel. Hierin kunt u definiëren hoe u wilt dat (een deel van) het IT landschap er in de toekomst uitziet.

Migratietrajecten definiëren

Door het inzicht in zowel de huidige als gewenste situatie kunt u afleiden wat de impact is op uw IT landschap bij het doorvoeren van veranderingen. Met behulp van visualisaties kan voor verschillende momenten in de tijd een doorkijk gecreëerd worden (ook wel plateaus genoemd). Dit resulteert in een stappenplan om in kleine, controleerbare stappen toe te werken naar de gewenste architectuur, die u in staat stelt in te spelen op de kansen van morgen.

Eén plaatje zegt meer dan duizend woorden

Joorz kiest voor het vastleggen van het architectuur model voor BiZZdesign Architect. Met behulp van deze tool creëren we visualisaties, waarmee op een eenvoudige wijze dwarsdoorsneden ontstaan van het IT Landschap. De ervaring leert dat dit leidt tot verrassende inzichten. Immers, een plaatje zegt meer dan duizend woorden.