IT diensten > Architectuur

Architectuur

Vandaag de dag hebben bedrijven steeds vaker te maken met een steeds complexer IT landschap, waarbij systemen niet meer op zich staan en in allerlei vormen gekoppeld worden. Vaak hebben afdelingen of individuen alleen inzicht in hun deel van het IT landschap en is er niemand met een totaalbeeld. Een helder inzicht in het totale IT landschap is noodzakelijk om effectief en kosten efficiënt veranderingen door te voeren en in te spelen op de huidige en toekomstige bedrijfsbehoefte.

Architectuur is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in uw IT landschap en de relatie tot de bedrijfsvoering van uw organisatie. Met de juiste inzichten bent u in staat om de bedrijfsvoering en de IT ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast bieden de inzichten u flexibiliteit om in te spelen op de vragen van morgen. U bent in staat efficiëntere keuzes te maken en de risico’s van uw projecten nauwkeuriger in te schatten, doordat u een totaalbeeld heeft van uw IT landschap en afhankelijkheden.

Joorz helpt u bij het in kaart brengen van uw architectuur. Wij kiezen voor een pragmatisch aanpak en maken architectuur toepasbaar binnen uw organisatie. Samen met u en uw medewerkers brengen wij de relevante delen van uw IT landschap in kaart. De kennis van iedere afdeling en medewerker wordt geborgd en in relatie tot elkaar gebracht in de architectuur. Met behulp van visualisaties laten we vervolgens de architectuur leven onder uw medewerkers. Daarnaast dienen de visualisaties als hulpmiddel in discussies en bij beleidsvorming.

Nadat het beeld van de huidige situatie in kaart is gebracht, kan ook een doorkijk gemaakt worden naar een toekomstig gewenste situatie. Dit kunt u doen voor een individueel project, maar ook voor uw IT landschap als geheel. Hiermee heeft u een krachtig hulpmiddel om uw projecten op een gecontroleerde wijze en in samenhang uit te voeren.

Meer informatie over onze architectuuraanpak kunt u hier vinden.

Geen ivoren toren

Joorz haalt architectuur uit de ivoren toren. Wij kiezen voor het pragmatisch toepassen van architectuur, wat leidt tot direct resultaat. Architectuur is geen doel op zich, maar een krachtig hulpmiddel als ondersteuning van uw IT beleid.